Hauptkirche St. Nikolai
Harvestehuder Weg 118
20149 Hamburg
Tel. 040 - 441134-0
Fax 040 - 441134-26

 Herr Frau